Het EU Ecolabel of “de Bloem” (genoemd naar het logo met de bloem en de sterren) is het officiële Europese milieulabel erkend door alle landen van de Europese Unie en door Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

 

De criteria vindt u per productgroep terug op de Europese EU Ecolabelwebsite

Het vertelt welke producten beter zijn voor het milieu zonder aan kwaliteit in te boeten. Het label werd in 1992 ingevoerd.

Het Ecolabel is handig als u wilt letten op de milieuvriendelijkheid van de producten en diensten die u koopt. Het label heeft tot doel de negatieve effecten van productie en verbruik op het milieu, de volksgezondheid, het klimaat en de natuurlijke hulpbronnen te verminderen. Alleen producten, die voldoen aan strenge eisen in verband met milieukwaliteit én prestatie kunnen het Europese Ecolabel krijgen. Het EU Ecolabel maakt het u dus gemakkelijk om milieubewuste keuzes te maken.

 

De milieucriteria zijn zodanig gedefinieerd dat slechts 10 à 20% van de producten op de markt het EU Ecolabel kunnen behalen. Dit betekent dat enkel de meest milieuvriendelijke producten het label kunnen krijgen. Om de kwaliteit van het label te verzekeren en in te spelen op de laatste innovaties worden de criteria regelmatig herzien.

 

FSC KEURMERK EN GARANTIE

De beste garantie voor verantwoord bosbeheer

 

Het FSC keurmerk garandeert een verantwoorde herkomst uit duurzaam beheerde bossen en/of recyclage. Hout en afgeleide producten of andere bosproducten die een FSC claim dragen, kunnen dit bovendien enkel wanneer ook de verwerkende keten van bos tot eindproduct gecontroleerd wordt op vlak van traceerbaarheid.

De strenge eisen van het FSC label en haar geloofwaardigheid worden breed erkend. Het FSC label is het enige label in zijn soort dat ondersteund wordt door milieuorganisaties zoals WWF en Greenpeace, alsook door sociale en economische actoren. Op vlak van het aantal bedrijven dat actief bezig is met FSC certificering, is het FSC systeem zowel in België als wereldwijd het grootste.

Waarom kies ik vaak voor gerecycleerde enveloppen?

Ecologische bonus : natuurlijke rijkdommen bewaren

Men gebruikt “papierafval” om gerecycleerd papier te maken. Er zijn dus minder nieuwe houtvezels nodig, zodat men hout kan besparen. Van één ton papierafval kan men 900 kg gerecycleerd papier produceren. Voor nieuw papier heeft men 2 à 3 ton hout nodig!