Adres- en facturatiegegevens

Facturatie- en verzendadres:

 

 

 

studio-lilo
Jodenstraat 125
2270 Herenthout

BTW N° BE 0501 797 727

 

Atelier:

studio-lilo
Jodenstraat 125
2270 Herenthout

 

Openingsuren
afhalen enkel op afspraak

Algemene voorwaarden

Prijzen:

De prijzen op de studio-lilo website zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Ze zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden en op de dag dat de bestelling geplaatst wordt. Alle prijzen zijn per stuk, tenzij anders aangegeven, studio-lilo houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren.  Indien iets later een reeds aangekocht product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. studio-lilo kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn zoals bijvoorbeeld als gevolg van  materiële, invoer-, zet- of drukfouten. Productfoto’s zijn illustratief bedoeld. Informatie over de artikelen is steeds indicatief en kleuren en afmetingen kunnen licht afwijken omdat het meestal over een handgemaakt product gaat.

Betaling:

De betaalopties kunnen variëren van tijd tot tijd dus worden niet vastgelegd in deze voorwaarden. Alles verloopt via een officiële Payment Gateway Provider, nl. Mollie.

Verzending

Tijdens het bestellen, kan je een verzendoptie selecteren.

Je kan elke bestelling gewoon afhalen in ons atelier. Let wel, dit dient steeds te gebeuren op afspraak.

Indien je kiest voor deze optie vervalt uiteraard elke verzendkost.

We versturen elk pakketje met B-post. Je ontvangt een mailtje zodra jouw bestelling bij B-post overhandigt wordt. Indien er zich onregelmatigheden (staking, verlies, drukke periodes,…) voordoen bij B-post kan de levertermijn oplopen. Studio-lilo is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal tijdens de verzending.

Indien er zich toch een probleem zou voordoen, mag u ons steeds op de hoogte brengen. We kijken samen hoe we het probleem dan kunnen oplossen.

Communicatie

Bij het plaatsen van een bestelling ontvang je steeds een bevestigingsmail. Dit gebeurt tevens bij elke verandering in het proces. verwerken, verzenden,… Check zeker ook je ongewenste mail. Toch niets ontvangen? Neem dan snel even contact op.

Leveringstermijn

De leveringstermijn na het ontvangen van uw betaling is ongeveer een week.  Voor producten die voor u op maat gemaakt worden is de leveringstermijn langer (ca 14dagen of indien langer, zoals vermeld bij het artikel). 

Opgelet: De leveringstermijn is slechts indicatief, en studio-lilo probeert een zo snel mogelijke levering te verzekeren, studio-lilo kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om,

De koper bezorgt aan studio-lilo het leveringsadres, Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder verantwoordelijkheid van de koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend,

In geval van niet-levering van de goederen (door een fout in onze stocktelling, of niet op voorraad zijn) worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen, Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient studio-lilo de koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten, Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.

Indien u uw bestelling met een snellere termijn wil laten verzenden, neem dan voor het afronden van uw bestelling eerst contact op met ons via email. We bekijken dan samen wat we voor u kunnen doen en welke de eventuele kosten kunnen zijn.

Studio-lilo is niet aansprakelijk; Indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen, Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van studio-lilo alsmede van hulppersonen, ziekte, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Studio-lilo behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft, In geen geval is studio-lilo gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien studio-lilo bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c,q, het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract, Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Herroepingsrecht:

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de wet heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit is echter niet geldig bij het bestellen van artikelen die op maat gemaakt worden dmv personalisatie.Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar studio-lilo, Jodenstraat 125, 2270 Herenthout.

Wij behouden het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel. Ook gepersonaliseerd maatwerk wordt nooit teruggenomen.

Je persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van de afhandeling van de bestelling en worden niet aan derden doorgegeven.

Herstellingen of aanpassingen:

Indien uw aankoop een herstelling of aanpassing moet krijgen en u kunt aantonen dat het buiten uw schuld om gebeurd is, dan heeft u een garantie van één maand na ontvangst. Herstellingen zijn dan voor onze rekening, let wel dat u nog over alle onderdelen beschikt.  U dient ons hiervan op de hoogte te brengen via email (soetekin@studio-lilo.be). U kan het aangekochte artikel na contact met studio-lilo binnen  brengen voor herstelling in ons atelier, of naar ons verzenden.

De verzendingskosten zijn voor rekening van de koper, en het artikel dient soortgelijk te worden verzonden dan hoe u het heeft aangekregen. Verzend dus geen artikelen in een briefenvelop of zonder beschermende verpakking. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of beschadiging bij verzending. Bij herstellingen na de periode van 1 maand kunnen kosten in rekening gebracht worden, natuurlijk in overleg met de koper. Ook wanneer door een fout van de koper een artikel een aanpassing moet ondergaan worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Er is geen garantie op de kleur of het verkleuren van gedroogde bloem onderdelen.  

Privacybeleid

Wij hechten belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, wordt dit bij een eventuele afrekening wel gevraagd. Deze informatie zal enkel gebruikt worden binnen studio-lilo. (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …).De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot studio-lilo, Jodenstraat 125, 2270 Herenthout, of via ons contactformulier. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan naam onderneming, adres, email adres, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Studio-lilo kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de websites permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

ijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.